Администрирането на персонала и свързаните с него изплащания на осигуровки, данъци и заплати  представляват ключов момент от дейността на бизнеса днес. Със своя дългогодишен опит в предоставянето на ТРЗ услуги Бизнес Капитал може да ви предостави комплексен набор от услуги в това отношение.

Трудовоправното и социалноосигурително законодателство са едни от най-сложните материи при правенето на бизнес. Тези нормативни актове често търпят промени, а познаването и прилагането им има определящо значение за това да си спестите сериозни санкции.
Бизнес капитал може да ви съдейства при решаване на различни казуси, свързани с трудовоправното законодателство при евентуални спорове с вашите работници и служители.

Ще администрираме всеки един процес, ще подготвим всички необходими документи и ще съдействаме на бизнеса при различни проверки от страна на ресорните ведомства, осъществяващи текущ и последващ контрол на предприятието ви.

ТРЗ услугите, които предлагаме са :
 
 • Изготвяне и поддържане на необходимите документи, свързани с назначаване, промяна и прекратяване на трудовите правоотношения;
 • Обработка на заплатите на служителите, изготвяне на ведомости;
 • Изготвяне на платежни нареждания за осигуровките към бюджета и за заплати на служителите през интернет банкиране;
 • Подаване на болнини листи и декларации за майчинство;
 • Изготвяне на документи за пенсиониране;
 • Изготвяне на служебни бележки на служителите;
 • Консултации с адвокат по трудово-правни и административни въпроси;
 • Оптимизиране на разходите за заплати и осигуровки;
 • Изготвяне на граждански договори;
 • Изготвяне на сметки за изплатени суми;
 • Подготовка на документи и съдействие при проверки от държавните институции; 

ИМАМЕ НУЖДА ОТ ВАШЕТО СЪДЕЙСТВИЕ, ВЪВ ВРЪЗКА С ТРЗ УСЛУГАТА
 
Навременното представяне на информация от Ваша страна е предпоставка за успешно развитие на Вашия бизнес. За тази цел ни е необходимо да ни уведомите своевремнно:
 • Назначени и освободени служители;
 • Графици на персонала;
 • Молби за отпуски;
 • Болнични листи.
 
ЗАЯВЕТЕ БЕЗПЛАТНА ОПОЗНАВАТЕЛНА СРЕЩА


Тази среща е напълно безплатна за вас, на нея ще се запозная с вашата фирма и
ще поговорим за възможните решения


Само натиснете бутона и попълнете регистрационна форма.