Нуждата от текущо счетоводно отчитане е неразделна част от дейността на всяка стопанска единица. Все повече микро, малки и средни фирми, както и физически лица, се обръщат към аутсорс счетоводни услуги, предвид удобството и предимствата, които предлагат. Със своята експертиза Бизнес Капитал може да бъде ваш доверен партньор в това отношение.

Счетоводството на фирмата е важно и с оглед осигуряване законността на фирмената дейност и проследяване на паричните ѝ потоци. Спазване на разпоредбите на множество нормативни актове, както и доброто им познаване (Закон за счетоводството, Национални счетоводни стандарти, Международни счетоводни стандарти, ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗКПО и редица други) имат определящо значение.
Услугата абонаментно счетоводно обслужване е подходяща за фирми в широк кръг от бизнес сектори и размери.

Счетоводството на фирмата включва още:

 • Обработка, архивиране и съхранение на първична счетоводна документация, въз основа на която се изготвят баланси, текущи счетоводни отчети и други документи;
 • Осчетоводяване на текущи стопански операции съгласно актуалните законови разпоредби и счетоводни практики;
 • Подготовка и подаване на ДДС декларации за всеки отчетен месец, в случай че фирмата ви е регистрирана по ЗДДС;
 • Съдействие при осъществяване на данъчни ревизии и проверки от компетентните органи;
 • Изготвяне на периодични справки, финансови отчети, баланси и други, с които да имате достъп до реалната финансова картина на вашето предприятие.
Бизнес Капитал може да ви предложи абонаментно счетоводно обслужване и/или изпълнение на еднократни услуги, свързани с дейността ви.

Имаме необходимия капацитет да се справим със счетоводството на :
 
 • физически лица - свободни професии- адвокати, Частни Съдебни Изпълнители, нотариуси, гримьори и др;
 • търговци на едро и дребно;
 • строителна фирма;
 • транспортна фирма;
 • компании за онлайн търговия;
 • фрийлансъри;
 • софтуерни фирми;
 • копирайтъри;
 • дигитални маркетинг агенции;                                                                                                             
ЗАЯВЕТЕ БЕЗПЛАТНА ОПОЗНАВАТЕЛНА СРЕЩА.

Тази среща е напълно безплатна за вас, на нея ще се запозная с вашата фирма и
ще поговорим за възможните решения

Само натиснете бутона и попълнете регистрационна форма.

Искам опознавателна среща