Стартирането на ново бизнес начинание е дейност, свързана с редица правни регламентации и процедурни особености, за изпълнението на които може да ви съдейства Бизнес Капитал.

Като част от портфолиото ни с услуги, предоставяни на фирми и физически лица, услугата по регистрация на фирма следва установените професионални стандарти, прилагани от компанията ни.
След обстойно запознаване с типа дейност, която бихте желали да развивате, ние ще се заемем с процеса по надлежното ѝ узаконяване. Бихме могли да извършим цялостния процес по първоначална регистрация на фирмата, включващ:

         Подготовка на целия набор от изискуеми документи, съобразно типа дейност, която ще се упражнява;
        ⇒ Депозиране на цялата документация и/или онлайн подаване на заявка за вписване на фирмата в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Няма нужда да се губите време в запознаването с множество нормативни документи, правилници и наредби, които регламентират откриването на фирма. Ние ще направим всичко необходимо, за да заработи фирмата ви веднага.

    
ЗА ДА РЕГИСТРИРАТЕ ФИРМА, ОТ ВАС СЕ ИСКА: 
 

  •      Да се свържете с нас

     Регистрация на фирма можем да направим, незавасимо от кой град сте. Може да получите услугата както на място в офиса ни във Варна, така и онлайн. Заявете услугата като се свържете с нас.
        

  •      Получавате документите за регистрация и подписвате 


  От Вас се изисква да ни предоставите следната информация, име на фирмата, адрес на управление, размер на капитала, предмет на дейност на новото дружество и собственици/управители. Документите се изготвят от нас и  ви ги изпращаме онлайн или получавате  на място в нашият офис. Трябва да посетите нотариус за да завери подписите и откриете набирателна сметка за капитала. 
 

  •   Фирмата е готова


 Подписаните документи, внесеният капитал и платената държавна такса може да ни изпратите сканирани по имейла или представите в офиса ни. Наш е ангажимента да ги придвижим към адвокат и подаде в Агенция  по вписванията и в рамките на 2-3 работни дни да имате фирма.
 

                                                                                

 

ЗАЯВЕТЕ ОПОЗНАВАТЕЛНА СРЕЩА

 

Тази среща е напълно безплатна за вас, на нея ще се запозная с вашата фирма и
ще поговорим за възможните решения.

Само натиснете бутона и попълнете регистрационна форма.


                                        Искам опознавателна среща