Планирането при започване на нов бизнес, задължително трябва да се обсъди съвместно с адвокат и  счетоводител. Причината за това е, да може новата фирма да стартира законосъобразно и да се избегнат бъдещи проблеми  при  развиване  на дейността. Ние можем да Ви съдействаме този процес да мине без проблемно и без загуба на излишно време.
        

ЗА ДА РЕГИСТРИРАТЕ ФИРМА, ОТ ВАС СЕ ИСКА: 

     ♦  Да се свържете с нас

     Регистрация на фирма можем да направим, незавасимо от кой град     сте. Може да получите услугата както на място в офиса ни във Варна, така и онлайн. Заявете услугата като се свържете с нас.
        
     ♦  Получавате документите за регистрация и подписвате 

  От Вас се изисква да ни предоставите следната информация, име на фирмата, адрес на управление, размер на капитала, предмет на дейност на новото дружество и собственици/управители. Документите се изготвят от адвокат и ние ви ги изпращаме онлайн или получавате  на място в нашият офис. Трябва да посетите нотариус за да завери подписите, откриете набирателна сметка за капитала и платите държавна такса от 55 лева към Агенция по вписванията.

  ♦ Фирмата е готова

 Подписаните документи, внесеният капитал и платената държавна такса може да ни изпратите сканирани по имейла или представите в офиса ни. Наш е ангажимента да ги придвижим към адвокат и подаде в Агенция  по вписванията и в рамките на 2-3 работни дни да имате фирма.


 

                   
                  
                                             ЗАЯВЕТЕ ОПОЗНАВАТЕЛНА СРЕЩА

Тази среща е напълно безплатна за вас, на нея ще се запозная с вашата фирма и
ще поговорим за възможните решения.

Само натиснете бутона и попълнете регистрационна форма.


                                       Искам опознавателна среща