ПРАВНИ УСЛУГИ
Счетоводна кантора Бизнес Капитал работи с адвокат Росен Сербезов-адвокатска кантора Росен Сербезов (www.serbezov.com), който се е специализирал в областта на  трудовото право и помага на работодатели в следните сфери:
 • когато в дружеството се извършва проверка от Инспекция по труда, той може да Ви представлява пред контролните органи;
 • ако желаете да оспорите съставения от Инспекция по труда акт за установяване на административно нарушение;
 • при изготвянето на жалба срещу наказателно постановление и процесуално представителство пред съда;
 • да Ви представлява като работодател, когато във фирмата е станала трудова злополука с работник или служител;
 • Изготвяне на договори;
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
 • Предлагаме онлайн банкиране за всички плащания в дружеството;
 • Публикуване на годишен финансов отчет в Агенция по вписванията;
 • Изготвяне на документи за кредити към финансови институции;
 • Взимане на документи от офис на клиента;
 • Предоставяне на документи по ел.поща;
 • Изготвяне на документи за кандидатстване по програми от ЕС;
 • Изготвяне на документи за кандидатстване по програми към Бюрото по труда;
 • Регистрация и дерегистрация по ЗДДС;
 • Представителство и защита при провеждане на ревизии и одит;
 • Подаване на документи към различни финансови институции;
 • Плащане на сметки на физически лица, следене на задължения - лизинг, комунални услуги, кредити, такси, данъци. 
 ЗАЯВЕТЕ БЕЗПЛАТНА ОПОЗНАВАТЕЛНА СРЕЩА.


Тази среща е напълно безплатна за вас, на нея ще се запозная с вашата фирма и
ще поговорим за възможните решения

Само натиснете бутона и попълнете регистрационна форма.

     Искам опознавателна среща