Данъчното законодателство търпи промени неведнъж годишно. Познаването на актуалните му разпоредби гарантира, че бизнесът ви ще бъде изряден по отношение изплащане на дължимото към държавата. За изпълнението на този важен аспект от дейността ви е важно да се погрижи професионален счетоводител като Бизнес Капитал.
Нашият екип може да ви бъде от полза при изпълнението на всякакъв тип данъчни услуги и предоставяне на данъчни консултации. Можете да бъдете сигурни, че ще ви запознаваме навременно с всяка новост, касаеща работата ви или пък възможност, която може да оптимизира финансовите ви разходи.
Данъчните услуги и консултации, които може да ви предостави Бизнес Капитал, най-общо бихме могли да обобщим по следния начин:
  • Проследяване и прилагане на актуалните разпоредби на данъчното законодателство спрямо дейността на вашата фирма;
  • Представителство и оказване на съдействие при осъществяване на данъчни проверки и ревизии от страна на контролните органи;
  • Кореспонденция, консултации и други при отчитане пред НАП, НОИ и други във връзка с дейността ви.
Бизнес Капитал предлага за своите клиенти данъчни консултации, независимо от типа дейност, който осъществяват, или размера на компанията. Без значение от сложността на казуса, който следва да бъде решен, нашите експерти са насреща, за да споделят експертизата си и заедно да придвижим бизнеса ви напред.
 


 

ЗАЯВЕТЕ БЕЗПЛАТНА ОПОЗНАВАТЕЛНА СРЕЩА.

Тази среща е напълно безплатна за вас, на нея ще се запозная с вашата фирма и
ще поговорим за възможните решения

Само натиснете бутона и попълнете регистрационна форма.

Искам опознавателна среща