Годишното счетоводното приключване е задължителен момент от дейността на всяка една фирма. Всяка нарушение, свързано с неправилно или неизвършено в срок действие по годишно приключване, може да струва на бизнеса ви значително високи финансови санкции, които бихте могли да си спестите, доверявайки се на експертите на Бизнес Капитал.
Годишното счетоводно приключване има за цел да определи финансовия резултат за отчетната година и е неизменно свързано с текущото счетоводно отчитане , провеждано през годината.
Без значение от типа осъществяване дейност, големината на фирмата и /или други особености, Бизнес Капитал извършва годишно приключване, както следва:
 
  • Изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация (ГДД)
Бизнес Капитал се ангажира да подготви и подаде към НАП ГДД в установените от закона срокове. За по-бързо и безпроблемно подаване на ГДД в счетоводната кантора изпозлваме електронен подпис. Въз основа на данните се изчислява и дължимият корпоративен  данък, който бизнесът дължи към бюджета. 
 
  • Подготовка и подаване на годишен отчет към НСИ
При отчитането на календарната година, освен ГДД, всяка фирма подава и статистически  форми към НСИ. Въз основа на подадената информация се получава уникален номер, който служи за справка при подаване на ГДД в НАП. Бизнес Капитал ще подготви и подаде годишен отчет съгласно изискуемите от НСИ отчетни форми, за да бъде цялостният процес по годишно счетоводно приключване извършен успешно и според законовите разпоредби.
 
  • Изготвяне и подаване на годишен финансов отчет (ГФО)
ГФО съставлява набор от отчетни документи, чиято подготовка и заверка са в компетенцията само на професионален счетоводител. ГФО се публикува в Търговския регистър съгласно процедура и срокове, определени със закон. За улеснение на нашите клиенти Бизнес Капитал подава документите по електронен път с квалифициран електронен подпис.


 
 


ЗАЯВЕТЕ БЕЗПЛАТНА ОПОЗНАВАТЕЛНА СРЕЩА.


Тази среща е напълно безплатна за вас, на нея ще се запозная с вашата фирма и
ще поговорим за възможните решения

Само натиснете бутона и попълнете регистрационна форма.

Искам опознавателна среща