• Предлагаме онлайн банкиране, удостоверения за актуални състояния и липса на задължения, публикуване на ГФО в ТР, документи за кредити от банки, изготвяне на договори, протоколи и др.
  • взимане на документи от офис на клиента;
  • предоставяне на документи по ел.поща;
  • изготвяне на документи за кандидатстване по програми от ЕС;
  • изготвяне на документи за кандидатстване по програми към Бюрото по труда;
  • регистрация и дерегистрация по ЗДДС;
  • представителство и защита при провеждане на ревизии и одит;
  • подаване на документи към различни финансови институции;
  • плащане на сметки на физически лица, следене на задължения - лизинг, комунални услуги, кредити, такси, данъци.