Относно фирмата

За нас

БИЗНЕС КАПИТАЛ е счетоводна кантора, чийто собственик е с над 20-годишен опит в областта на счетоводството, данъците, ТРЗ и свързаните с тях административни услуги.
Кантората работи успешно с фирми и физически лица от различни икономически сектори, което ви гарантира отлично счетоводно обслужване, данъчно облагане и администриране на персонала, съгласно актуалните законови изисквания за всеки един бизнес.
Екипът ни е съставен от професионалисти с подходящо образование и натрупан с годините опит, които ще ви предоставят експертиза в широк спектър от услуги в областта на счетоводството.

Нашите услуги

БИЗНЕС КАПИТАЛ може да ви бъде полезна с предоставянето на абонаментно счетоводно обслужване и/или извършване на еднократни консултантски и административни услуги.
Клиентите ни могат да бъдат сигурни, че ще получат обслужване на високо професионално ниво, при това на конкурентна цена и при спазване на всички законоустановени срокове.
Основен приоритет в работата ни по предоставяне на услуги за фирмено счетоводство, данъци и осигуровки е да установим лоялни бизнес отношения със своите клиенти.
Експертизата ни по отношение на финансите е предпоставка за получаване на информация, основана на реални финансови показатели, въз основа на която да вземете правилните управленски решения.

Нашите принципи

Отношенията с клиенти ни се основават на принципи като доверие, прозрачност и законност. Вярваме, че установяването на дългосрочни отношения с клиентите ни се гради на доверие помежду ни.
За осигуряването на качествено фирмено счетоводство винаги се ръководим от актуалните законови норми и не допускаме каквито и да било отклонения от тях.
Изискваме от клиентите си навременен достъп до документооборота на фирмата, пряко касаещ счетоводната дейност. Само по този начин биха могли да вършим работата си по установения ред и в предвидения от закона срок.
Цялостният процес по обслужването на фирми и физически лица става възможен, благодарение на ефективната и навременна комуникация между страните. Ние сме на среща, за да отговорим веднага при възникнал казус, който е в компетенцията ни.