Ако не сте извършвали дейност за 2021, или приходите и разходите са под 500 лева трябва да подадете 2 декларации: към блога