Откритите в чужбина фирмени сметки следва да се декларират пред БНБ, в срок от 15 работни дни от датата на откриване на сметката с подаване на Декларация-форма СПБ-2. 

Сметка в чужбина, е открита сметка при чуждестранно лице с IBAN, който започва с код, различен от BG

Регистрираната в БНБ сметка подлежи на последващо тримесечно отчитане с отчетна фирма СПБ-5 в срок до 20-то число на месеца, следващ отчетното тримесечие. Четвъртото тримесечие се отчита до 25 януари на годината, следваща отчетната. Декларират се салдата в началото и края на всеки месец от отчетното тримесечие.

Декларирането може да стане както на хартиен носител, така и с електронен подпис, с който да се регистрирате в сайта на БНБ.


Физическите лица НЕ декларират пред БНБ откритите от тях сметки в Paysera, Revolut или PayPal.


 

ЗАЯВЕТЕ ОПОЗНАВАТЕЛНА СРЕЩА

Тази среща е напълно безплатна за вас, на нея ще се запозная с вашата фирма и
ще поговорим за възможните решения.

Само натиснете бутона и попълнете регистрационна форма

    Искам опознавателна среща

 

За контакти:
тел: 0888 205055
 
 
e-mail: office @ businesscapital.bg
 
Последвайте ни в Youtube:
Veselina Pazheva - YouTube
 
Последвайте ни във фейсбук:
 
Заповядайте във фейсбук група
Данъчни умения за малък и среден предприемач - Бизнес Капитал ЕООД