При продажба в ETSY, трябва ли да регистрираме електронния магазин в НАП ?

За целта първо трябва да си отговорим на въпроса:
  1.  Кой има задължение да подава информация към НАП, за извършените продажби чрез електронен магазин ?

Информация в НАП подават лица, които извършват продажба на стоки или услуги чрез електронен магазин, независимо дали домейнът, който излолзва е собствен, нает  или на друго лице, предоставят платформа за извършване  на продажби в интернет и приемат плащания, за които се ИЗИСКВА издаване на фискален бон (чл.3, ал.1 и чл..52м, ал.1 от Наредба № Н-18).

     2. ETSY отговаря ли на условията, че е електронен магазин ?

ДА, отговаря !!! И трябва да се регистрира в НАП.

Електронен магазин“ е софтуер, достъпъп до който се осъществява през интернет при използване на уеб-браузер или мобилно приложение. Чрез него се извършва продажба на стоки и/или услуги, посредством сключване на договор от разстояние по чл.45 от Закона за защита на потребителите.
Другото важно условие за ел. магазин е възможност за избор на стоки/услуги чрез потребителска кошница или по друг начин. Потребителят трябва да има възможност да въведе информация за контакт с него, адрес на доставка и да направи избор на метода за плащане (§1, ДР, т.87 от ЗДДС)

   3.Видове плащания в електронната търговия, за които се изисква издаването на касов бон (фискален бон) ?

Важно е да се отбележи, че определящ за издаване на фискален бон е начинът на плащане на стоките/услугите от страна на клиента, а не начинът на получаване от търговеца на платените по продажбата парични средства. При почти всички плащания в електронната търговия, преводите от клиентите постъпват по банков път.
От там става и объркването, имам ли задължение да издавам касов бон ?

Това изискване е изрично отбелязано в няколко писма на НАП, които ги прилагам тук за желаещите да се информират:
№ 20-33-101/17.12.2021 г. ЗДДС и НАРЕДБА № Н-18 и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин
№ 133_22_OZ_3_06/30.08.2022 г. издаване на касови бележки от онлайн магазин

 В Наредба Н-18, този момент не е ясно написан и от тук се получават разминавания в разбирането, кога се изисква издаването на касов бон ?

Плащанията от продажбите на стоки при електронна търговия могат да се групират, както следва:
  3.1.Плащания, за които се изисква издаване на фискален бон:
     A.Плащане с банкова кредитна и дебитна карта, чрез виртуален ПОС терминал;
    B.Плащане посредством системи за електронни плащания на доставчик на платежни услуги- плащанията основно се извършват, чрез дебитни или кредитни карти през системи за електронни плащания на доставчик на платежни услуги;
     C.Плащане в брой или с банкова кредина или дебитна карта при доставка на стоката от куриер, чрез използване на услугата „ НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ“;

   3.2 Плащания, за които НЕ се изисква издаване на фискален бон;
     A. Внасяне на пари в наличност по платежна сметка;
     B. Кредитен превод, директен дебит или наличен паричен провеод, извършен чрез банковата сметка на клиента;
     C. Пощенски паричен превод, извършен от лицензиран пощенски оператор;

   4. Как ETSY превежда парите на клиента към продавача ?

ETSY след като обработи плащането на клиента, което плащане може да бъде по различни начини и за което продавача няма информация какви са те, поръчката става активна. ETSY изплаща сумите по поръчките през определен период, приспадайки своите такси и комисионни, за които издава месечна фактура. От тук започват проблемите, защото според НАП:

Начинът, по който посредникът (ETSY) превежда сумата на подателя, няма нищо общо с начина, по който се заплаща стоката от получателя й, и който начин на плащане всъщност е определящ при съобразяване на изискванията на законодателството за издаване на фискална касова бележка.

При условие, че липсва информация за това как клиентът е извършил плащането, е допустимо и не представлява нарушение на изискванията на НАРЕДБА Н-18, плащанията да се отчитат чрез издаване на документ за регистриране на продажбата по чл.52о от Наредбата, това е така нареченият алтернативен начин за регистриране и отчитане на продажбите.

Тук има един основен проблем, че този алтернативен начин се извършва, чрез подаване на одиторски файл, който трябва да бъде допълнително разработен от IT специалист. Към този момент няма програма, която да изготви одиторския файл, и да се използва от онлайн търговците в ETSY, които искат да бъдат изрядни. Надявам се този проблем, скоро да бъде разрешен !

За да покажете и демонстрирате своята коректност, всички възможни справки, които могат да бъдат изтеглени от ETSY, прилагайте към вашата отчетност. За да има ясна и проследима следа за отчетените продажби, постъпилите приходи и начислените комисионни от ETSY.
 

ЗАЯВЕТЕ ОПОЗНАВАТЕЛНА СРЕЩА

Тази среща е напълно безплатна за вас, на нея ще се запозная с вашата фирма и
ще поговорим за възможните решения.

Само натиснете бутона и попълнете регистрационна форма

    Искам опознавателна среща

 

За контакти:
тел: 0888 205055
 
 
e-mail: office @ businesscapital.bg
 
Последвайте ни в Youtube:
Veselina Pazheva - YouTube
 
Последвайте ни във фейсбук:
 
Заповядайте във фейсбук група
Данъчни умения за малък и среден предприемач - Бизнес Капитал ЕООД