Стартирайки като физическо лице, тоест извършва ли сте търговска дейност, но нямате регистрация като едноличен търговец, в края на годината декларирате доходите като едноличен търговец.  Има такава възможност, започвайки като физически лица държавата да получи дължимия от вас данък. 

 

Но за да си приспаднете разходи, е важно от самото начало да събирате цялата документация издадена на физическото лице, свързана с дейноста ,която извършвате.

 

Това е необходимо, защото в края на годината се изготвя годишен финансов отчет, така както се изготвя за една фирма независимо, че нямате такава. Имате задължение да изчислите и платите данъци, като едноличен търговец.  

 

Затова започвайки като физическо лице, е добре да си събирате нужната документация, така че в края на годината вашия счетоводител да приспадне разходите.  

 

Преди определяне на годишния данък се извършва годишно изравняване на осигуровките, и  разликата между печалбата минус осигуровките представлява годишната данъчна основа върху която се начисляват 15% дължим годишен данък.

  

ЗАЯВЕТЕ ОПОЗНАВАТЕЛНА СРЕЩА

 

Тази среща е напълно безплатна за вас, на нея ще се запозная с вашата фирма и
ще поговорим за възможните решения.

Само натиснете бутона и попълнете регистрационна форма

    Искам опознавателна среща

 

За контакти:
тел: 0888 205055
 
 
e-mail: office @ businesscapital.bg
 
Последвайте ни в Youtube:
Veselina Pazheva - YouTube
 
Последвайте ни във фейсбук:
 
Заповядайте във фейсбук група
Данъчни умения за малък и среден предприемач - Бизнес Капитал ЕООД