Всички ученици до завършването на средното си образоване се осигуряват здравно за сметка на държавния бюд

1. Кой ме осигурява след като завърша средно образование ?

Последният учебен ден за XII клас беше 15.05.2023, т.е. от 16.05.2023 всички ученици, които са завършили средното си образование тази година, но не са започнали работа трябва сами да внасят здравните си осигурителни вноски. Това се отнася и за тези, които ще бъдат студенти редовно обучение на есен.2. Какво трябва да направя, за да ползвам безплатни здравни услуги ?

-  Трябва да подадете декларация Образец 7- за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителните вноски.
-  Може да изтеглите документа от тук.
-  Може да го изтеглите от страницата на НАП: nra.bg

3. Къде мога да подам декларация Образец 7 ?

- подаване лично в офиса на НАП;
- по пощата с обратна разписка;
- чрез електронната услуги на НАП, достъпни с Персонален идентификационен код/ПИК/, който предварително трябва да си го вземете лично от офиса на НАП;

4. Какъв е срока за подаване и плащане ?

Декларацията се подава до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване. Декларацията се подава еднократно до започване на работа или обучение във Висше учебно заведение. В същият срок до 25-о число се плащат всеки месец дължимите здравни осигуровки и се прекъсват до започване на работа по трудов договор или започване на висшето си образование.

5. Какъв е размера на здравната осигуровка ?

Размера на здравната осигуровка е 8% и се изчислява върху полувиният размер от минималния осигурителен доход (710 лв/2= 355 лв) или към момента, всеки месец трябва да се внасят по 28,40 лв.

6. Какво ще се случи, ако не внасям здравна осигуровка ?

При допуснати повече от три неплатени здравноосигуритлни вноски за последните три години, гражданите може да се окажат с прекъснати здравноосигурителни права и да няма достъп до безплатни здравни услуги. За вноски , които не са направени в срок, се начислява лихва.

7. Как мога да проверя, колко осигуровки дължа ?

Справка за размера на дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях може да се направи, чрез електронната услуга „Здравноосигурителен калкулатор“, която е със свободен достъп в Е-портала на НАП.
Може да се направи справка за здравноосигурителния си статус, както и да се проверят периодите, за които им липсват здравноосигурителни вноски, чрез електронните услуги на НАП, която е със свободен достъп в Портала на НАП.
Справка за здравния статус могат да направят и на националния телефон на администрацията  0700 18 700, услугата е автоматична и изисква само въвеждане на ЕГН, чрез клавиатурата на телефона.

Дата:08.06.2023
 

ЗАЯВЕТЕ ОПОЗНАВАТЕЛНА СРЕЩА

 

Тази среща е напълно безплатна за вас, на нея ще се запозная с вашата фирма и
ще поговорим за възможните решения.

Само натиснете бутона и попълнете регистрационна форма

    Искам опознавателна среща

 

За контакти:
тел: 0888 205055

www.businesscapital.bg

e-mail: office @ businesscapital.bg

Последвайте ни в Youtube:
Veselina Pazheva - YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCK4R5sTGzBHQv9GqTYWo4gQ

Последвайте ни във фейсбук:
https://www.facebook.com/businesscapitalbg

Заповядайте във фейсбук група
Данъчни умения за малък и среден предприемач - Бизнес Капитал ЕООД
www.facebook.com/groups/543694197229914/