Блог 

Фирмите без дейност декларират това обстоятелство

Фирмите не извършвали дейност през предходната година, задължително деклари...