Калкулатор

Вземете нашият БЕЗПЛАТЕН КАЛКУЛАТОР за корекция на авансовите вноски и няма да плащате лихви към НАП.


Искате да спестите от допълнителни разходи за лихви, обърнете внимание на следните важни срокове:
  • Най-късно до 15 ноември на текущата година може да се направи корекция на последните месечни или тримесечни авансови вноски. След тази дата технически няма да е допустимо да се коригира декларирания размер на авансовите вноски.
  • До 1 декември на текущата година се внася както последната месечна авансова вноска, така и вноската за третото тримесечие. Остава запазено правилото да не се дължи авансова вноска за последното  четвърто тримесечие

Това деклариране на корекция на авансовите вноски е изключително важно, защото е база за изчисляване на лихва върху превишението на годишния корпоративен данък над  определените авансови вноски!

Допустимото отклонение на дължимия годишен корпоративен данък, спрямо определените авансови вноски е 25%, върху превишението над този размер се начислява лихва.
 

За да избегнете тази лихва вземете нашият БЕЗПЛАТЕН КАЛКУЛАТОР ! 
ОПТИМИЗИРАЙТЕ БИЗНЕСА СИ
Попълнете формата, за да получите НЕЗАБАВЕН ДОСТЪП до този калкулатор за корекция на авансовия данък – АБСОЛЮТНО БЕЗПЛАТНО!
Име на фирма
Вашето име
Email
Телефон
Запитване
Попълнете формата, за да получите НЕЗАБАВЕН ДОСТЪП до този калкулатор за корекция на авансовия данък – АБСОЛЮТНО БЕЗПЛАТНО!
АНАЛИЗ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОРЕКЦИЯ НА МЕСЕЧНИ/ТРИМЕСЕЧНИ АВАНСОВИ ВНОСКИ
Авансови Вноски:
Основание
Сума
Отчетени приходи до 31.10:
Очаквани приходи 01.11 – 31.12:
Отчетени разходи до 31.10:
Очаквани разходи 01.11 – 31.12:
Данъчен резултат:
Гододишен корпоративен данък:
Внесени авансови вноски до 31.10:
Изчисление за корекция на определените месечни авансови вноски-Сумата е общо за 11 и 12 месец
Минимален размер за корекция на определените месечни авансови вноски, сумата е общо за 11 и 12 месец:
НЯМА ВНОСКА
Минимален размер на корекцията на определената тримесечна авансова вноска-III-то тримесечие
Минимален размер на корекцията на определената тримесечна авансова вноска III-то тримесечие:
НЯМА ВНОСКА
    Принтирай
Калкулирай
Корекцията на авансовите вноски в посока увеличение или намаление се извършва с подаването до 15 ноември на образец:  ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 87а от ЗКПО за деклариране вида и размера на авансовите вноски и по чл. 88 от ЗКПО за промени на авансовите вноски.

Правилното планиране на оперативната дейност, ще доведе до оптимизиране на разходите и увеличение на печалбата в дружеството.